แบบทดสอบเรื่องการศึกษาชีววิทยา

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เรื่องการุศึกษาชีววิทยา

 

คำชี้แจง    จงจับคู่ข้อความในกลุ่ม    และกลุ่ม  ที่เห็นว่าสัมพันธ์กัน  โดยนำอักษรหน้าข้อความในกลุ่ม  ข มาเติมลงในช่องว่าหน้าข้อความในกลุ่ม

 


 

กลุ่ม  ก

……1.  สัตว์วิทยา

…….2. คัพภะวิทยา

………3. สรีรวิทยา

………4. จุลชีววิทยา

………5. กีฏวิทยา

………6. ปรสิตวิทยา

………7. ชีววิทยา

………8. พันธุศาสตร์

………9. พฤกษศาสตร์

……..10. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

……..11. พฤติกรรมศาสตร์

……..12. วิทยาเอนโดคริน

……..13. เซลล์วิทยา

……..14. กายวิภาคศาสตร์

……..15. วิวัฒนาการ

กลุ่ม  ข

A        แมลง

B        พยาธิ

C        โครสร้างร่างกาย

D        พืช

E        ฮอร์โมน

F        เซลล์

G        การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

H       ระบบนิเวศ

I         เอ็มบริโอ

J        สิ่งมีชีวิตเล็กๆ

K        สัตว์

L        การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

M       การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต

N       การทำงานของอวัยวะ

O       สิ่งมีชีวิตต่างๆ


 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เรื่องการศึกษาชีววิทยา

 

K        1

I         2

N       3

J        4

A       5

B        6

O       7

G       8

D       9

H       10

M       11

E        12

F        3

C        14

L        15

ทำแบบทดสอบเพิ่มเติมได้ที่    http://www.clickforclever.com/biology/ จ้า

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>