↑ Return to แบบทดสอบ

แบบทดสอบชีววิทยาชั้นม.4

ให้นักเรียนทำเริ่มแบบทดสอบโดยคลิกที่นี่

แบบทดสอบเรื่องการศึกษาชีววิทยา

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการุศึกษาชีววิทยา   คำชี้แจง    จงจับคู่ข้อความในกลุ่ม  ก  และกลุ่ม  ข ที่เห็นว่าสัมพันธ์กัน  โดยนำอักษรหน้าข้อความในกลุ่ม  ข มาเติมลงในช่องว่าหน้าข้อความในกลุ่ม ก     กลุ่ม  ก ……1.  สัตว์วิทยา …….2. คัพภะวิทยา ………3. สรีรวิทยา ………4. จุลชีววิทยา ………5. กีฏวิทยา ………6. ปรสิตวิทยา ………7. ชีววิทยา ………8. พันธุศาสตร์ ………9. พฤกษศาสตร์ ……..10. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ……..11. พฤติกรรมศาสตร์ ……..12. วิทยาเอนโดคริน ……..13. เซลล์วิทยา ……..14. กายวิภาคศาสตร์ ……..15. วิวัฒนาการ กลุ่ม  ข A        แมลง B        พยาธิ C        โครสร้างร่างกาย …

View page »

แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของเซลล์

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่ค่ะ

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

qSr=_F&dEQRIS9Qh僮a<'+z9xs}%q0-b7/ҨFxx\r>"v59lC]I$yyW e[v[((y0Čxy۸8-r<>@||\ۄzp.3̜B76, Ճ.Gۿy 1z33L9p3\ä% s dױFTfJQFn~GhcWXEE%XhѹAڼ =UDt&/ŽdP7g_SIO-fM\ J[(cv(76CoZ*4.7d5"#P' prVwm7u͠NmDztDwacjpܢԛPG@踳h p܂t5!~8xj;:} & z>A~yv;o5^Lʏ:AeYAq%^Ⴙ̋!ڏ-=HMD>g%*7.z0܄2B]CrCPRۜ]mo4A_2ԧGmr-Wgyjs XXQ@W,u {O(ȭAM7^Dmy G0YÖG:v7M_pd{ ^zԁ[>hv;/raT~:0̀.YEx'3԰&u8XpWC~Gp)7lZ wI*]leن>˱]d.XŖ M,b+{f21-xd6KlRn)ad{jHuB zSh& ,<Ɲ#$bEЇNg a9D\z6*ĴUܑjX f,Q}M*nnE $kҥŪ L&䦴=.a|k@^+C^d;(0T5bAe1as$E'-9y 8pe]NmpVE`wSLdR_*eΔp6%3$%Ǚ,%K>N+f&yFUu[:Cqqf3OJl5/ILiY%DV$>eC_,ź)d<"r2[XD0f!^cȭ쎏C:ƾ ICdtuȧVRD*YI/$KJ4Ir:TNA`#$-֐т;nO?_̟M$Ql dC}k 5pp*+KԢ&{/E"Í2ܫɳ,`km< "X2keRRV^T&f)OT{g%,U@a"^Hs{ .\h:<U= j[y3&Nx2d=ҔY"{ nHH!!r5f(lCVk ?&>^B%y؈,G9Kr'< *Ixe-ѴqO7}_*@[n56vzu"' 9SU؋h~X1Bds%ȱL x<{;~W] l{纣Ǒwu"xEdw4U=d%X1 31A?(Ps\¶^v^?vgdի)]l(&եnb}+TB`2%zZW+Jb8̦p0j$Eh\:RH;zUHmB֜f"tĖL2F -rY%B̫Ʈ2n^k/5'pkin@%QmX?C9EtżL[JҶ MnEm[efno :6`5*nkbXB_@Oe/.~Yoy3_c1